LLENA, Antoni
ROSSELL, Benet
PAZOS, Carlos
EVRU
AMAT, Frederic
COLLINS, Hannah
FONTCUBERTA, Joan
DURAN, Pep
PEREJAUME

Una existència nòmada

2003
5.900,00€
Perejaume
Benet Rossell
Joan Fontcuberta
Hannah Collins
Carlos Pazos
Pep Duran
Frederic Amat
Evru
Antoni Llena