DE CA L'ESTRANY, Josep

O dibuixar de cap

900,00€
peixos de la bassa
magrana
lliri
garrofes
pets de llop
dibuix original
poema
justificació