Gravat

Què és el gravat?
 
El gravat calcogràfic consisteix en tota una sèrie de tècniques que permeten estampar una imatge feta mitjançant una incisió
sobre una planxa principalment metàl·lica.
 
El procés

Sobre la superfície de la planxa metàl·lica (que pot ser de coure, zenc, ferro, etc.) el dibuix es buidat, directament a mà o ratllant
una capa fina de vernís impermeable que, en acabat, submergirem en un bany d'àcid fins a aconseguir fer un solc a la superfície.
Un cop hem passat la imatge a la planxa, es cobreix la superfície amb tinta, que es fa penetrar a les incisions realitzades; més tard, es neteja per sobre la planxa, per deixar-Ia completament neta de tinta superficial. S'hi posa el paper de gravat 100% cotó humit al damunt i es fa passar per una premsa de gran pressió anomenada tòrcul. La principal característica d'aquest tipus d'estampació és la gran riquesa de la impressió i la qualitat de textura de la superfície impresa.
 
El gravat calcogràfic actualment s'aplica, al món artístic, a la realització manual d'edicions seriades i limitades portades a terme per l'artista en col·laboració amb el mestre gravador. El resultat final depèn en gran mesura de la complicitat entre ambdues parts, i també del bon ofici de l'estampador.

Oferim estampació calcogràfica per encàrrec d'artista, editor.
Elaboració amb l'autor del BAT i estampació del tiratge.
Disposem de tòrculs fins a 120 cm d'amplada de pletina.